Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Dương Xanh
Địa chỉ : 74/5A Đường 36, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : +84 837206604 - Email : vulta@boa.com.vn