Tác Động Tăng Trưởng - 5 lít

NÂNG pH - TĂNG HỮU CƠ - XANH LÁ - KÍCK RỄ
ĐIỀU HÒA HÒA TRẠNG THÁI CÂN BẰNG NƯỚC

1. Tăng ra rễ cám
2. Tăng ra nhánh, chồi
3. Tăng ra hoa, đậu trái
4. Tăng sức kháng bệnh cho cây trồng

Chi tiết sản phẩm

 

Từ khóa

Từ khóa liên quan Tác Động Tăng Trưởng - 5 lít :

File đính kèm

Download file đính kèm sản phẩm Tác Động Tăng Trưởng - 5 lít :