ECO - BLUE

Xanh lá, Dày lá -  Sung cây, Bung tược - Kích rễ, Bền rễ - To trái, Đẹp trái - Nâng pH, Vi sinh xốp đất 

Chi tiết sản phẩm

Thành phần : 

Total Nitrogen (N)...........................................2.0%

Phosphor (P2O5)...............................................1.0%
Potasg (K2O)....................................................2.0%
Magnesium (Mg)..........................................500 ppm
Canxium (Ca)...............................................500 ppm
Iron (Fe)....................................................15000 ppm
Maganese.......................................................500 ppm
Zinc (Zn)....................................................15000 ppm
Boron (B).......................................................500 ppm
Copoer (Cu)...................................................500 ppm
 
Phụ gia đặc hiệu: Vi tảo đại dương, gluco
Amino acid, vitamin tổng hợp, Acid humic
Natural Plant Hormones  (kích tố thực vật 
tự nhiên). Tạo nên 1 sản phẩm độc đáo về 
chất lượng và hiệu quả với mọi cây trồng.
 
LỢI ÍCH CHO CÂY
- Tăng khả năng ra hoa, đậu trái.
- Tăng khả năng ra rễ, ngăn ngừa thối rễ.
- Trái to, lá xanh dày.
- Quang hợp tốt, lá xanh mượt, dày lá
- Củ to chắc, trái lớn  đẹp, ít thối nhũn
- Tăng khả năng chông chịu sâu bệnh
- Hạn chế trụng trái non, dưỡng hoa
- Tăng khả năng quang hợp làm xanh lá
- Phục hồi nhanh sinh trưởng mạnh

 

Từ khóa

Từ khóa liên quan ECO - BLUE :