Lớn Trái Sầu Riêng - 500ml

Trái Tròn Đều  - Chống Nứt Trái - Chống Sượng Múi - Vàng cơm thơm múi

Chi tiết sản phẩm

Thành phần dinh dưỡng thiết yếu và phụ gia mg/kg:
Thành phần:
- Đa lượng N: 7%, P: 4%, K:7%
- Kích tố lớn trái: Ga3: 0.8, NAA:1
- Ocean microalgae: 20 {Max ocean microalgae 95%:
Algilic acid,  Vitamin C, Thiamine B1, Riboflavin B2,
Vitamin E, Vitamin K}.

Công dụng:
Giúp cây trồng nuôi trái lớn nhanh, to, tròn đều.
Chống nứt trái, tăng mùi thơm, cơm vàng,
không bị sượng trái.
Giúp tăng năng suất, phẩm chất và bán giá tốt.

Cách sử dụng:
Tượng trái non phun 10 – 25 ml/ bình 16 lít ( 500 ml/ 2 phuy 220 lít).
Trái bằng ngón tay út  10 - 15 ml/ bình 16 lít ( 500 ml/ 2 phuy 220 lít).
Trái đang lớn     20 – 50 ml/ bình 16 lít ( 500 ml/ phuy 220 lít).
Trái trưởng thành     20 - 30 ml/ bình 16 lít ( 500ml/ phuy 220 lít).
 

Từ khóa

Từ khóa liên quan Lớn Trái Sầu Riêng - 500ml :

File đính kèm

Download file đính kèm sản phẩm Lớn Trái Sầu Riêng - 500ml :