MKT - VUA TẠO MẦM HOA

Vừa chuyển mầm vừa tạo mầm - Tác động kép ra hoa nghịch chỉ có thể là MKT

Chi tiết sản phẩm

 Thành phần và phụ gia đặc hiệu mg/kg (lít):

        Thành phần:

- {Bo: 2.000, Mg:100, Mn:85, Zn:150, Fe:20} ppm

        Phụ gia tăng cường:

- Đa lượng: P(H3PO3): 65.000, K2O: 33.000

- Nguồn hữu cơ từ: Rong biển 100% - Tăng cường lượng kẽm cao, kích tố tạo mầm và chuyển mầm hoa.

 

Công dụng và lợi ích:

- Kích thích ra hao sớm, đều và tập trung.

- Thúc đẩy hoa đâm ra mạnh với số lượng nhiều, thuận lợi đậu trái.

- Hạn chế tình trạng vàng lá do thiếu kẽm khi dùng lân cao.

 

Hướng dẫn sử dụng:

Pha 20-30ml cho 16 lít

- Khi lá lụa phun 2-3 lần để cây phân hóa mầm.

- Lắc đều trước khi sử dụng.

 

Từ khóa

Từ khóa liên quan MKT - VUA TẠO MẦM HOA :