NKP BLUE 27.17.7

Cải tạo đất - Kích kháng vàng lá, thối rễ, cây suy - Tược bung mạnh - Trái lớn nhanh

Chi tiết sản phẩm

 Thành phần:

Đa lượng mg/lit(kg): N: 27.000, P: 17.000, Kali: 7.000
Trung vi lượng: { Zn: 15.000, Mg:1.000, Ca: 200, Mn: 
20, S:100, Cu: 20} ppm
 
Hướng dẫn sử dụng:
Dùng cho tất cả các loại cây trồng, pha 1kg cho 500 lít nước tưới 5 lít cho 1m đường kính tán. Cách 7 ngày dùng 1 lần từ khi trồng cho đến gần thu hoạch.
 

 

Từ khóa

Từ khóa liên quan NKP BLUE 27.17.7 :