Siêu Bắp - 500ml

To Trái - Hạt chắc sáng

Chi tiết sản phẩm

Thành phần dinh dưỡng thiết yếu và phụ gia mg/kg:
Thành phần:
- Đa lượng N: 7%, P: 4%, K:7%
- Kích tố lớn trái: Ga3: 0.8, NAA:1- Kích tố tinh bột: Fulvic: 22
- Ocean microalgae: 20 {Max ocean microalgae 95%:
Algilic acid,  Vitamin C, Thiamine B1, Riboflavin B2,
Vitamin E, Vitamin K}.
Công dụng:
- Bắp trổ đều cờ và râu, giảm tỉ lệ lép hạt
- Hạt to đều, chắc nặng tối đa, sáng bóng hạt.
- Dài trái, nặng trái và đều trái
- Tăng đề kháng sâu bệnh, chống thụt hạt đầu trái.

Cách sử dụng: Lắc đều trước khi sử dụng
- Pha 40 ml cho bình 16 lít.
- Sử dụng lúc: Trước trổ cờ, phun râu.
- Khi tượng trái cho đến gần thu hoạch
- Định kì 10-20 ngày dùng 1 lần.

Từ khóa

Từ khóa liên quan Siêu Bắp - 500ml :

File đính kèm

Download file đính kèm sản phẩm Siêu Bắp - 500ml :