DINH DƯỠNG DÀNH CHO CÂY CÀ PHÊ

23/11/2013 8:05:09 SA
Dinh dưỡng cho cây cà phê Cà phê là cây có năng suất cao, đạt bình quân tới 3 tấn nhân/ha, thậm chí 5 tấn nhân/ha đối với những vườn thâm canh. Cây cà phê hút một lượng dinh dưỡng rất lớn cả đa, trung và vi lượng, trong đó cao nhất là kali, sau tới đạm, lân và các trung vi lượng. Đối với cà phê vối, dinh dưỡng lấy đi theo quả trung bình 1 tấn là 34,2kg N + 6,1kg P2O5 + 46,9kg K2O + 4,1kg MgO + 4,3kg CaO kèm theo các vi lượng khác.
DINH DƯỠNG DÀNH CHO CÂY CÀ PHÊ