Thương hiệu của lòng nhân ái

31/10/2013 11:20:57 SA
Thương hiệu của lòng nhân ái

Thương hiệu được sự yêu mến của khách hàng bằng những hành động “lá lành đùm lá rách”